Regulamin Promocji "Europejskie domeny w .euforystycznych cenach"

 1. Organizatorem promocji ???Europejskie domeny w .euforystycznych cenachąą jest serwis isAlive.pl, którego właścicielem jest firma SOLUTION Artur Topolewicz z siedzibą w Białymstoku wraz z partnerami zwany dalej organizatorem.
 2. Promocja dotyczy domen europejskich ąą.euąą zamówionych za pośrednictwem serwisu internetowego isAlive.pl w okresie od 01.10.2011 do 30.11.2011 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego przerwania promocji.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu isAlive.pl do dnia 29.11.2011 roku (wszystkie zamówienia z 29.11.2011 będę zrealizowane dnia 30.11.2011 roku).
 5. W Promocji może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik serwisu isAlive.pl
 6. Wysokość opłaty za rejestrację domeny z grupy domen europejskich ąą.euąą wynosi 5,00 PLN netto (6,15 PLN brutto).
 7. Uczestnik promocji zobowiązuje się do jednego odnowienia (1 rok) promocyjne zarejestrowanej domeny wg obowiązującego cennika odnowień w serwisie isAlive.pl.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji wybranej domeny europejskiej z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Organizatora.
 9. Wszelkie usługi związane z zarządzaniem zarejestrowaną domenę europejską są płatne według obowiązującego cennika w serwisie isAlive.pl.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zasady określone w Regulaminie isAlive.pl, Polityka rejestracyjna nazw domen .eu, Warunki rejestracji nazw domen .eu, Polityka WHOIS dotycząca Nazw Domen .eu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2011 roku.